Nasz zespół ul. Witosa 36/12 Białystok

LEKARZE
stomatologia lek. specj. stom. zachowawczej Bożena Kossakowska – Grzesiak
stomatologia lek. stom. Rozanna Larisch
stomatologia lek. stom. Aneta Łupinska
ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNE 
Ewa Duki 
Lilla Werpechowska