Nasz zespół ul. Gumienna 14 Radziłów

LEKARZE

stomatologia
lek. specj. stom. zachowawczej
Bożena Kossakowska – Grzesiak
lekarz dentysta
lek. stom.
Emilia Żukowska
stomatologia
spec. stomatologi ogólnej
Wiesława Salomon – Firlej

ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNE

Justyna Sobolewska